Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

  • wysoko��: 160 cm
  • szeroko��: 70 cm
  • dďż˝ugo��: 204 cm
  • masa: 150 kg
  • 15 programďż˝w treningu
  • monitor pracy serca
  • 25 poziomďż˝w oporu
  • odnowiony z gwarancjďż˝

Doskona�e urz�dzenie eliptyczne z serii EXCITE.

Urz�dzenie posiada bieg wsteczny dzi�ki czemu zapewnia p�ynny trening.
System Fast Track Control™ pozwala na zmian� poziomu trudno�ci w bardzo prosty spos�b. Dopasowywany do indywidualnych potrzeb w trakcie trwania treningu bez potrzeby absorbowania uwagi w obs�ug� wy�wietlacza.

Excite Synchro
- SMOOTH MOTION cicha i bez awaryjna praca pasa transmisyjnego
- NATURAL MOVEMENT - p�ynne ograniczaj�ce upadek ruchy
- FAST TRACK CONTROL - zmiana poziomu trudno�ci w u�yciu dw�ch przycisk�w
- wy�wietlacz daj�cy wskazania treningu skierowane na jak najlepsze rezultaty
- bieg wsteczny
- 15 poziom�w treningu: Quick Start, Goals (Time; Distance; Calories), CPR, Profiles (6), Custom, Test, Training Zone, Weight Loss
- pomiar t�tna kompatybilny z systemem POLAR z pasa transmisyjnego

Leasing

Krążki olimpijskie - Urethane

Life Fitness 95 Si - stepper


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl