Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

  • Najnowsza Seria Firmy
  • Dďż˝ugo��: 203 cm
  • Wysoko��: 158 cm
  • Szeroko��: 92 cm
  • PROMOCJA:
  • odnowiona z gwarancjďż˝.
  • Specyfikacja techniczna - kliknij

Profesjonalna bie�nia klubowa, czo�owego producenta �wiatowego.

Parametry techniczne:
 bardzo trwa�a i stabilna konstrukcja
 du�a i czytelna konsola
 dotykowy ekran LCD
 mo�liwo�� pod��czenia iPoda iPhone
 z��cze USB
 pomiar t�tna
 wiele program�w treningu
 waga urz�dzenia: 204 kg
 maksymalna waga u�ytkownika: 181 kg

Life fitness Series ™ Elevation zapewnia niezapomniane wra�enia �wicze�, motywowanie trening�w - niezale�nie od ich poziomu sprawno�ci fizycznej. Zintegrowana konsola i telewizor do zamontowania daje u�ytkownikom dost�p do ich ulubionych program�w TV, iPod � muzyki i wideo, trener wirtualny i mo�liwo�� tworzenia trening�w i �ledzenia trening�w. Life Fitness jest dawna liderem innowacji �wicze�, urz�dzenia cardio fitness wprowadzi� na wy�yny czerpi�c z osobistego do�wiadczenia i �wicze�.

Technogym - KINESIS - urządzenia siłowe

Hantle sześciokątne - gumowane

Johnson seria 8000 - W 8000 - wiosła


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl