Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

  • dďż˝ugo��: 355 cm
  • szeroko��: 200 cm
  • wysoko��: 220 cm
  • ciďż˝ar: 290 kg
  • BIOMOTION
  • URZďż˝DZENIE NOWE

Bio Motion

Urz�dzenia Bio Motion posiadaj� Certyfikat Jako�ci i Certyfikat Bezpiecze�twa spe�niaj�c normy:
PN-EN 957-1; PE-EN 957-2; PN-EN 957-4

Wie�a 4 - stanowiskowa.

Znakomita jako�� wykonania zar�wno ramy, tapicerki, mechanizm�w regulacji.
Mo�liwo�� doboru koloru tapicerki wed�ug w�asnych upodoba�.

Atlas wielofunkcyjny - JM2 Cena promocyjna.

Atlas wielofunkcyjny - JM1 Cena promocyjna.

Atlas wielofunkcyjny - MegaFitness hotel & home edition Cena promocyjna.


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl