Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

  • wysoko��: 150 cm
  • szeroko��: 75 cm
  • dďż˝ugo��: 160 cm
  • masa: 130 kg
  • prďż˝dko��: od 33 do 310 korkďż˝w na min
  • 15 programďż˝w treningu
  • PROMOCJA-Odnowiony z gwarancjďż˝

WAVE jest pierwszym na �wiecie, uhonorowanym licznymi nagrodami urz�dzeniem cardio, kt�re pozawala �wicz�cemu na jednoczesny ruch w trzech p�aszczyznach. Dzi�ki temu, niezwyk�e po��czenie zabawy i treningu funkcjonalnego sta�o si� faktem.Maszyna WAVE:
- jest efektywna i gwarantuje szybkie rezultaty
- jest �atwa w u�yciu i idealna dla ka�dego u�ytkownika
- zapewnia dobra zabawďż˝ i motywuje do treningu
- wyznacza pocz�tek nowej ery w dziedzinie sprz�tu cardio

Przekonaj si�, jak dzi�ki WAVE rozszerzysz mo�liwo�ci swojego klubu.

Krążki olimpijskie - Urethane

Atlas wielofunkcyjny - JM3 EX - hotel & home edition Cena promocyjna.

AbCoster CS 2000 - urządzenia siłowe


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl