Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla Twojej siłowni !

Profesjonalna bie�nia klubowa, czo�owego producenta �wiatowego.

Parametry techniczne:
 bardzo trwa�a i stabilna konstrukcja
 du�a i czytelna konsola
 dotykowy ekran LCD
 mo�liwo�� pod��czenia iPoda
 z��cze USB
 pomiar t�tna
 wiele program�w treningu
 waga urz�dzenia: 204 kg
 maksymalna waga u�ytkownika: 181 kg
Seria Elevation
Life Fitness Series ™ Elevation zapewnia niezapomniane wra�enia z �wicze�, oferuje motywowanie trening�w - niezale�nie od poziomu sprawno�ci fizycznej.
Zintegrowana konsola i telewizor daje u�ytkownikom dost�p do ich ulubionych program�w TV, iPod � muzyki i wideo.
Trener wirtualny daje mo�liwo�� tworzenia trening�w i �ledzenia wynik�w.
Firma Life Fitness od dawna jest liderem innowacji, Life Fitness wznosi sprz�t cardio fitness na nowe wy�yny korzystaj�c z osobistego do�wiadczenia profesjonalnych trener�w i u�ytkownik�w.

Krążki olimpijskie - guma czarna

PRECOR INFINITY - sprz�t si�owy

Techno Gym Rotex XT PRO - crosstrainer


Wszelkie prawa zastrzeżone Olimpfitness 2008. Projekt biernawski.com

Olimpfitness Stanisław Małecki, ul. Aleje 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ
tel. kom.: 603 125 648, fax: (18) 26 681 19, e-mail: olimpfitness@olimpfitness.pl